خدمات و پشتیبانی, شبکه

استعلام جابه جایی تجهیزات شبکه ساختمان مرکز مدیریت راهها

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای

مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز
کد پارس نماد: 4751110
استان:البرز
شماره آگهی: 1101004224000057
تاریخ شروع: 1401/05/02
تاریخ درج آگهی: 1401/05/02
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.