شبکه

فراخوان مناقصه خرید سرور تجهیزات امنیتی

سازمان هدفمندسازی یارانه ها

مناقصه گزار: سازمان هدفمندسازی یارانه ها
کد پارس نماد: 4756668
استان: تهران
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.