خدمات و پشتیبانی, شبکه

استعلام انجام خدمات پشتیبانی شبکه وتجهیزات بی سیم (شبکه های وایرلس) طبق مستندات پیوست سامانه

شرکت آب و فاضلاب استان تهران

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان تهران
کد پارس نماد: 4757253
استان: تهران
شماره آگهی: 1101005070000018
تاریخ شروع: 1401/05/03
تاریخ درج آگهی: 1401/05/03
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.