پیجینگ

استعلام اصلاح سیستم پیجینگ مرکز آموزشی بیمارستان رجایی

بیمارستان

مناقصه گزار: مرکز آموزشی درمانی بیمارستان شهید رجایی کرج
کد پارس نماد: 4009442
استان: البرز
شماره آگهی: 1100091325000075
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/09
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir  مراجعه فرمایید.