پیجینگ

استعلام خرید تجهیزات سیستم پیجینگ دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
کد پارس نماد: 4074904
استان: سایر 
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.