پیجینگ

استعلام خرید سیستم پیجینگ اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی

وزارت آموزش و پرورش

مناقصه گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی
کد پارس نماد: 4238007
استان: آذربایجان شرقی 
شماره آگهی: 1100000104000085
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/18
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/18
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.