پیجینگ

استعلام خرید تجهیزات سیستم پیجینگ شرکت مبین انرژی خلیج فارس

شرکت مبین انرژی خلیج فارس

مناقصه گزار: شرکت مبین انرژی خلیج فارس
کد پارس نماد: 4373623
استان: سایر
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.