خدمات و پشتیبانی

مناقصه خرید، استقرار، آموزش و پشتیبانی نرم افزار جامع (ERP) -تجدید نوبت دوم

هلال احمر

مناقصه گزار: سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر
کد پارس نماد: 4744943
استان: تهران
شماره آگهی: نوبت دوم
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.