خدمات و پشتیبانی, شبکه

استعلام نگهداری و پشتیبانی تجهیزات اکتیو فیبر نوری

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: مدیریت درمان تامین اجتماعی استان خوزستان
کد پارس نماد: 4748427
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1101005906000037
تاریخ شروع: 1401/05/01
تاریخ درج آگهی: 1401/05/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.