تسهیلات ویژه اعطایی شرکت صهبا به نمایندگان فروش

امکان استفاده از رزومه شرکت صهبا با هماهنگی قبلی
اعطای پکیج دیسکانت پس از گذشت دوره خرید 6 ماهه
ارائه گارانتی بلاشرط جهت هر یک از محصولات با قابلیت تعویض
انحصاری کردن محدوده جغرافیای فروش جهت یکپارچه سازی قیمت ها
هماهنگی برای برنده شدن در مناقصات استان نماینده محترم (طراحی LOM)
اعطای نمایندگی رسمی مکتوب (به صورت گواهینامه قابل نصب در محل کار)