دوربین مداربسته

استعلام دستگاه NVR طبق شرایط پیوست آموزش و پرورش استان یزد

اداره کل آموزش و پرورش استان یزد در نظر دارد خرید، نصب و راه اندازی سیستم دوربین های مدار بسته  را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد ایران به صورت مناقصه الکترونیکی اقدام نماید.

  • آگهی گزار: اداره کل آموزش و پرورش استان یزد
  • کد پارس نماد: 5631757
  • استان: یزد
  • شماره آگهی: 1101003948000587
  • تاریخ شروع: 1401/12/24
  • تاریخ درج آگهی: 1401/12/24

جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.