دوربین مداربسته

استعلام بانک ملی نسبت به برگزاری استعلام پشتیبانی دوربین مداربسته

Bank Meli

مناقصه گزار: اداره امور شعب استان چهار محال بختیاری بانک ملی ایران
کد پارس نماد: 3918238
استان: سایر
شماره آگهی: 1100003340000051
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۸/13
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰۸/13
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد setadiran.ir مراجعه فرمایید.