دوربین مداربسته

استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین مداربسته تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: سازمان تامین اجتماعی شعبه پنج اهواز
کد پارس نماد: 4042603
استان: خوزستان
شماره آگهی: 1100090431000005
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/20
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/20
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.