دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته برایتون به همراه NVR بانک ملی ایران

Bank Meli

مناقصه گزار: بانک ملی ایران اداره امور شعب استان همدان
کد پارس نماد: 4049289
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200001088000004
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.