دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات جهت نصب دوربین مداربسته بیمارستان شریعتی کرج

بیمارستان

مناقصه گزار: بیمارستان دکتر شریعتی کرج
کد پارس نماد: 4054986
استان: البرز 
شماره آگهی: 1100093634000128
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/23
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/23
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.