دوربین مداربسته

استعلام خرید و راه اندازی دوربین مداربسته شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان

شرکت آب و فاضلاب

مناقصه گزار: شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان
کد پارس نماد: 4055817
استان: هرمزگان 
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰9/23
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/۰9/23
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.