دوربین مداربسته

استعلام خرید و اجرا تجهیزات دوربین مداربسته شرکت آب منطقه ای ایلام

مناقصه گزار: شرکت آب منطقه ای ایلام
کد پارس نماد: 4103337
استان: ایلام
شماره آگهی: 1100001414000067
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/08
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.