دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات سیستم حفاظتی بانک صنعت و معدن استان سمنان

مناقصه گزار: بانک صنعت و معدن استان سمنان
کد پارس نماد: 4110057
استان: سمنان 
شماره آگهی: 1100090749000004
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.