دوربین مداربسته

استعلام تامین و نصب دوربین مداربسته کتابخانه های عمومی خراسان شمالی

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان شمالی
کد پارس نماد: 4137059
استان: خراسان شمالی
شماره آگهی: 1100005268000016
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/19
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/19
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.