دوربین مداربسته

استعلام خرید 11 عدد دوربین مداربسته سازمان تامین اجتماعی شعبه پارسیان

سازمان تامین اجتماعی

مناقصه گزار: سازمان تامین اجتماعی شعبه پارسیان
کد پارس نماد: 4155810
استان: هرمزگان 
شماره آگهی: 1100092985000006
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.