دوربین مداربسته

استعلام خرید دستگاه ذخیره سازی و دوربین مداربسته نفت و گاز پارس

مناقصه گزار: شرکت نفت و گاز پارس
کد پارس نماد: 4156976
استان: بوشهر 
شماره آگهی: 1100001034004389
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.