دوربین مداربسته

مناقصه خرید و نصب دوربین مداربسته شرکت نفت ایرانول

مناقصه گزار: شرکت نفت ایرانول
کد پارس نماد: 4167567
استان: تهران 
شماره آگهی: نوبت اول
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.