دوربین مداربسته

استعلام خرید تجهیزات دوربین مداربسته معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی

olum pezeshki tehran

مناقصه گزار: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران
کد پارس نماد: 4169544
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200030411000052
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.