دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی

مناقصه گزار: دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی
کد پارس نماد: 4170178
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200092740000001
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.