دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل فرودگاه های استان فارس

Furudgah

مناقصه گزار: اداره کل فرودگاه های استان فارس
کد پارس نماد: 4174560
استان: فارس 
شماره آگهی: 1100001183000201
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/29
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/29
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.