دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد

وزارت آموزش و پرورش

مناقصه گزار: مدیریت آموزش و پرورش ناحیه 5 مشهد
کد پارس نماد: 4176329
استان: خراسان رضوی 
شماره آگهی: 1100030684000035
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/10/30
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/10/30
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.