دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته مرکز ملی فضای مجازی کشور

مناقصه گزار: مرکز ملی فضای مجازی کشور
کد پارس نماد: 4223525
استان: تهران 
شماره آگهی: 1200090395000086
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/13
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/13
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.