دوربین مداربسته

مناقصه خرید 296 عدد دوربین مداربسته سازمان مدیریت حمل و نقل شیراز – نوبت دوم

مناقصه گزار: سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
کد پارس نماد: 4279351
استان: فارس 
شماره آگهی: 1400-1239 نوبت دوم 
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/01
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/01
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.