دوربین مداربسته

استعلام دوربین مداربسته مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی

bank keshavarzi

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مرکزی
کد پارس نماد: 4312130
استان: مرکزی 
شماره آگهی: 1100001459000010
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/09
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/09
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.