دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته حوزه معاونت دانشجویی

moavenat daneshjooe

مناقصه گزار: حوزه معاونت دانشجویی
کد پارس نماد: 4345233
استان: اردبیل 
شماره آگهی: 1100003887000028
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/21
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.