دوربین مداربسته

استعلام خرید سیستم امنیتی اداره کل آموزش فنی حرفه ای همدان

اداره کل آموزش فنی حرفه ای کشور

مناقصه گزار: اداره کل آموزش فنی حرفه ای استان همدان
کد پارس نماد: 4359068
استان: همدان
شماره آگهی: 1100000107000038
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.