دوربین مداربسته

استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری تجهیزات دوربین مداربسته

Maskan Bank

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک مسکن استان کرمان
کد پارس نماد: 4359238
استان: کرمان 
شماره آگهی: 1100000155000073
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/12/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/12/25
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.