دوربین مداربسته

مناقصه خرید تجهیزات دوربین مداربسته دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی

بهداشت و درمان کشور

مناقصه گزار: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
کد پارس نماد: 4373216
استان: یزد
شماره آگهی: 2001004366000002
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/11
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/11
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.