دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته و NVR مدیریت شعب بانک مسکن

Maskan Bank

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک مسکن در استان مرکزی 
کد پارس نماد: 4380929
استان: مرکزی
شماره آگهی: 1101003198000001
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/15
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/15
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.