دوربین مداربسته

استعلام خدمات پشتیبانی و نگهداری دوربین مداربسته بانک مسکن استان کرمان

Maskan Bank

مناقصه گزار: مدیریت شعب بانک مسکن استان کرمان
کد پارس نماد: 4422430
استان: کرمان
شماره آگهی: 1101000155000005
تاریخ شروع: ۱۴۰1/01/28
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/01/28
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.