دوربین مداربسته

مناقصه خرید دوربین مداربسته سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر

سازمان مجتمع‌های فرهنگی، سیاحتی کوثر

مناقصه گزار: سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر
کد پارس نماد: 4455473
استان: سایر
شماره آگهی: –
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/08
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/08
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.