دوربین مداربسته

استعلام خرید 30عدد لنز دوربین شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت
کد پارس نماد: 4492778
استان: تهران
شماره آگهی: 1101001105000426
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/21
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/22
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.