دوربین مداربسته

استعلام خرید دوربین مداربسته اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان

اداره کل کتابخانه های عمومی کشور

مناقصه گزار: اداره کل کتابخانه های عمومی گلستان
کد پارس نماد: 4504071
استان: گلستان
شماره آگهی: 1101005765000001
تاریخ شروع: ۱۴۰1/02/25
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰1/02/26
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.