مناقصات به روز کشور

فقط در وبسایت صهبا

همکاران محترم با مراجعه به این بخش، قادر خواهند بود به اطلاعات و مشخصات
به روز شده کلیه مناقصات سیستم نظارت تصویری و دوربین مداربسته دسترسی داشته باشند.
پس از بررسی مدارک و مستندات، از مشاوره شرکت صهبا جهت برنده شدن در مناقصات بهره مند شوند.

میتوانید پس از اعلام نهایی برنده مناقصه ، واردات کالای خود را با ثبت سفارش به قیمت مطلوب در کوتاه ترین زمان واگذار نمایید.