ضد انفجار

مناقصه خرید دوربین های ضد انفجار مجتمع فولاد میانه

مجتمع فولاد میانه

مناقصه گزار: مجتمع فولاد میانه
کد پارس نماد: 4118201
استان: سایر 
شماره آگهی: 1200090450000748
تاریخ شروع: ۱۴۰۰/11/13
تاریخ درج آگهی: ۱۴۰۰/11/13
جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد  setadiran.ir مراجعه فرمایید.